Tulevaisuuden toimisto

Tulevaisuuden toimistojen tilakäsitys tulee olemaan erilainen, koska työn sisältö ja toimintatavat tulevat muuttumaan nykyisestä oleellisesti. Etätyö tulee yleistymään kaikilla aloilla lähitulevaisuudessa. Työtä tullaan tekemään entistä useammin ryhmätyömenetelmin, alihankintana, verkottuneina yrityksinä, jopa virtuaaliyrityksinä ja -toimistoina. Työn tekeminen ei ole välttämättä aikaan ja paikkaan sidottua. Verkostoituminen tuottaa toimistohotelleja perinteisten toimistorakennusten sijasta. Kiinteiden kopitettujen toimistojen soveltuminen tulevaisuuden toimistotiloiksi vaatii nykyaikaisen työkäsityksen ja toimintakulttuurin vuoksi rajuja muutoksia.


Joustavuus ja muuntuvuus

Toiminnallisesti joustava ja muuntuva tila on paras mahdollinen lähtökohta nykyaikaiselle toimistoratkaisulle. Tilassa tulee voida yksinkertaisin keinoin kombinoida kunkin työtehtävän vaatima sopiva työryhmä purkamatta väliseiniä ja teknisiä järjestelmiä. Unblug and go- periaate antaa täysin uuden sisällön tulevaisuuden toimistorakennuksille. Samoin erilaisen tekniikan langattomuus tuo älykkyyttä rakentamiseen.

Ihminen on innovatiivisin ollessaan "vapaalla", siksi toimistorakennusten ja muiden ajatustyöpaikkojen tulee sisältää runsaasti vapaaseen ja sattumanvaraiseen kohtaamiseen perustuvia paikkoja ja tiloja. Näissä paikoissa ajatukset ja ongelmat saavat uuden, ennalta-arvaamattoman mahdollisuuden tulla ratkaistuiksi. Neuvottelutilat, aulat ja liikennetilat ovat työpaikoilla tulevaisuudessa vähintään yhtä tärkeitä työtiloja kuin varsinaiset toimistohuonevyöhykkeet.

Tuotanto ja hallinto lomittuvat fyysisesti entistä voimakkaammin tulevaisuuden teollisessa rakentamisessa. Julkisen vallan virastojen huonekokoihin sidottu hallinnollinen ja toiminnallinen hierarkia tulee kokemaan todella suuren muutoksen, kun virastoilta aletaan vaatia todellista asiakaslähtöistä toimintakulttuuria nykyisen ”jonota ja odota” - mallin sijasta.